نظرسنجی آماری

سرویس نظرسنجی پورتال ترنج این امکان را فراهم می سازد تا سازمان بتواند نسبت به موضوعات موردنظر خود به افکارسنجی بپردازد. نظرسنجی از طریق این سرویس می تواند به دو شیوه آماری و پرسشنامه ای انجام پذیرد.
در شیوه نظرسنجی آماری مشابه روال های شناخته شده نظرسنجی های اینترنتی کاربران پس از مشاهده سوال می توانند به یک مورد از گزینه های ارائه شده رای دهند. پس از پایان نظرسنجی مدیران میتوانند نتایج نظرسنجی را به صورت نموداری و متنی مشاهده نمایند.
 قابلیت و امکانات
  • امکان افزودن، ویرایش و حذف نظرسنجی آماری
  • امکان تعیین حقوق دسترسی جهت شرکت در نظرسنجی
  • امکان تعیین روش اعتبارسنجی به صورت آزاد، بر اساس آدرس IP، بر اساس کوکی و شناسه کاربر
  • امکان تعریف پاسخ های گزینه ای نامحدود برای هر نظرسنجی و تعیین رنگ برای نمایش هرگزینه
  • امکان تعیین مهلت برای شرکت در نظرسنجی (تعیین تاریخ شروع و پایان نظرسنجی)
  • ارائه نمودار گرافیکی میله ای هنگام نمایش نتایج نظرسنجی