اشتراک خبری (RSS)

نا بر تعریف، یکی از کارکردهای پورتال جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و تجمع آن در یک پورتال برای دسترسی به اطلاعات و خدمات دسته بندی شده می باشد. از سوی دیگر اغلب سازمان ها تمایل دارند اخبار تولیدی خبرگزاری ها و یا سایر سازمان های مرتبط را بر روی پورتال خود نمایش دهند. سرویس اشتراک خبری، خبرخوان و یا همان RSS با اتصال به سایت های مختلف و دریافت آخرین اخبار و مطالب منتشره، آنها را بر روی پورتال قابل نمایش می سازد. ماژول خبرخوان همچنین این ویژگی را دارد تا اخبار منتشر شده سازمان بر روی پورتال را در اختیار سیستم های خبرخوان دیگر سازمان ها و شرکت ها قرار دهد.
 قابلیت و امکانات
  • امکان تعریف منابع و اتصالات نامحدود RSS به سایت های خبری
  • امکان نمایش اخبار دریافتی بر روی صفحه اصلی و یا بخش اخبار
  • قابلیت قراردان بخش های محتوایی پورتال در اختیار سیستم های خبرخوان دیگر سازمان ها